Čistenie a ochrana fasád

Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

Zateplenie znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že strany domu bývajú zarastenie machmi alebo plesňami a pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu. Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás. Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády. Pri vhodných podmienkach pre život, začnú sa rýchlo rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu predruhovo vyššie organizmy. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád.

Ďalej dochádza k tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí a vyvolávajú rôzne alergie, ochorenia dýchacích ciest alebo astmu.

Predlžením životnosti ošetrených fasád, nevzniká živná pôda pre mikroorganizmy – fasáda je čistá a zdravotne nezávadná. Podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtačí trus a rôzne priemyselne nečistoty.

Ďalším veľmi častým znečistením fasád sú graffity. Ak je majiteľom kladený dôraz na ľahkú odstrániteľnosť graffiti ataku, bez toho aby došlo k poškodeniu podkladu, odporúčame aplikáciu sakrificiálního – jednorazového – ochranného antigraffiti náteru. Zaručíme tým prirodzenú paropriepustnosť. Zabránime tak následnému ataku graffiti preniknúť do štruktúry povrchu. Tento typ jednorazové ochrany je najmä odporúčaný pre pamiatky a povrchy domov a stavieb v pamiatkových zónach a rezerváciách.

V prípade, že sa požaduje ochrana povrchu aj v miestach s veľmi častým atakom vandalizmu, aplikujeme na povrch permanentný ochranný anti graffiti náter. Tento preventívny náter potom stavbe zaručí možnosť mnohonásobného odstránenie bez toho, aby sa tak ochranný náter musel obnoviť.

Medzi naše činnosti patrí:

  • čistenie fasád, dlažieb
  • impregnácia fasád, dlažieb
  • odstraňovanie graffitov
  • aplikácia antigraffitového náteru